THE ARRIVAL OF THE ANTICHRIST(DAJJAL) IS NEAR !

“Dajjal tidak akan muncul hingga manusia lupa mengingatnya dan hingga para Imam tidak menyebutnya lagi di atas mimbar” (Zawaid Musnad Ahmad 4/72)

       Dia akan keluar ketika umat manusia hanyut dalam gemerlap dunia. Mereka tak lagi menghiraukan agama dan hanya mementingkan urusan-urusan dunia mereka. mereka hanya hidup untuk materi dan tidak mengindahkan agama. Masa sekarang sangat mungkin jika Dajjal keluar dari tempat persembunyiaannya. Masa dimana orang tak lagi memperdulikan urusan agama dan hanya memperdulikan urusan perut. Baca lebih lanjut